پروژه ها
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

شبیه سازی سیالاتی تهویه صنعتی
شبیه سازی سیالاتی تهویه صنعتی
تحلیل انتقال حرارت و جریان هوا
تحلیل انتقال حرارت و جریان هوا
تحلیل استاتیکی سازه
تحلیل استاتیکی سازه
مدلسازی و تحلیل استاتیکی هاپر
مدلسازی و تحلیل استاتیکی هاپر
تحلیل و بهینه سازی دستگاه گرپ
تحلیل و بهینه سازی دستگاه گرپ
شبیه سازی جریان هوا داخل زیر گذر
شبیه سازی جریان هوا داخل زیر گذر
تحلیل تنش و سیمولیشن استاتیک محفظه گیربکس
تحلیل تنش و سیمولیشن استاتیک محفظه گیربکس
تحلیل استراکچر دستگاه
تحلیل استراکچر دستگاه
تحلیل استاتیکی کانکس
تحلیل استاتیکی کانکس
شبیه سازی آتش در پارکینگ
شبیه سازی آتش در پارکینگ
شبیه سازی جریان هوای خشک کن آجر
شبیه سازی جریان هوای خشک کن آجر

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی