• 02166129745
  • info@araco.ir
تحلیل استاتیکی کانکس

تحلیل استاتیکی کانکس

یکی از مهمترین نکات در تولید و رقابت در هر عرصه، بهینه سازی محصول است. حتی محصولاتی که در زمان طراحی و ورود به بازار به واقع بدون رقیب بوده اند، پس از گذشت چند سال و چنانچه تغییر و بهبودی در محصول خود ایجاد نکنند، از گردونه رقابت حذف خواهند شد. در این میان برای محصولات صنعتی، یکی از مهمترین بهینه سازی های ممکن، کاهش وزن است. کاهش وزن موجب کاهش هزینه های حمل و کاهش هزینه ساخت دستگاه می شود. اما برای انجام این بهینه سازی ها، یکی از اساسی ترین پیش نیازها قطعا تحلیل وضعیت موجود برای بررسی نقاط قوت، ضعف و رسیدن به راه حل است. مهندسان شرکت آراکو با استفاده از تحلیل های استاتیکی ماژول COSMOS و یا نرم افزار Abaqus اقدام به بهینه سازی و کاهش وزن سازه و استراکچر شما می کنند.