• 02166129745
  • info@araco.ir
تحلیل تنش و بهینه سازی گرپ

تحلیل تنش و بهینه سازی گرپ

تحلیل تنش و محاسبه ضریب اطمینان استاتیک

در این پروژه شبیه سازی و تحلیل استاتیک تنش و کرنش در دستگاه گرپ با شرایط موجود انجام شد و با توجه به نتیجه بدست آمده از سیمولیشن تنش در سالیدورکس، بخش هایی از بدنه با هدف کاهش وزن، حذف گردید.

دلیل استفاده از روش تحلیل تنش FEM/FEA

یکی از کاربردهای رایج شبیه سازی استاتیک(وزن و نیرو) و سیمولیشن تنش و نیرو، بهتر کردن وضعیت یک دستگاه یا قطعه است. البته ما همیشه توصیه می کنیم که شبیه سازی و تحلیل تنش، قبل از ساخت و در مراحل طراحی انجام شود. استفاده از تحلیل تنش در فرآیند طراحی مکانیکی، به شرکت تولید کننده کمک می کند که هزینه های سعی و خطا را کاهش بدهد و از معرفی یک محصول مشکل دار به بازار جلوگیری گردد. اد این سیمولیشن سالید ورک(Solidworks Simulation Add In) علاوه بر انجام تحلیل تنش و شبیه سازی استاتیک، شبیه سازی و سیمولیشن دینامیک، خستگی، کمانش و شبیه سازی حرکتی را نیز انجام می دهد.

تحلیل تنش و شبیه سازی استاتیک

شرح مشکل دستگاه و تاثیر Solidworks simulation

هاپرهای صنعتی که برای تخلیه و بارگیری مواد فله بکار می روند، از نظر وزن محدودیت دارند. در این پروژه با توجه به اینکه وزن دستگاه ساخته شده شده از وزن مجاز بیشتر شده بود، بایستی تغییراتی جهت کاهش وزن روی آن اعمال می کردیم. برای انجام این کار، ابتدا با انجام تحلیل استاتیکی و مقدار تنش، کرنش و FOS(ضریب اطمینان) را با استفاده از بخش تحلیل تنش سالیدورکز در نقاط مختلف سازه محاسبه کردیم. در ادامه پروژه اقدام به سبک سازی سازه اصلی نمودیم و سپس مجددا تحلیل های استاتیکی مورد نیاز را انجام دادیم تا از عملکرد صحیح سازه اطمینان حاصل کنیم

نتیجه تحلیل تنش

طی این پروژه و با سیمولیشن های انجام شده با سالیدورک، توانستیم حدود 25 درصد از وزن چنگک صنعتی را کاهش دهیم بدون اینکه ضریب اطمینان حداقل، کاهش پیدا کند. برای اینکار در حدود 8 شبیه سازی و تحلیل تنش استاتیک بر روی مدل های سه بعدی فرضی اجرا گردید. در انتها طبق نتایجی که بدست آوردیم، مدل سه بعدی بهینه شده و نقشه های ساخت مورد نیاز را برای کارفرما آماده کردیم و به ایشان تحویل دادیم.
برای سفارش پروژه های تحلیل تنش صنعتی و بهینه سازی با ما تماس بگیرید
09124780268
لینک واتس اپ
پروفایل ما در لینکداین

آدرس صفحه اینستاگرام آراکو