• 02166129745
  • info@araco.ir
تحلیل استراکچر دستگاه

تحلیل استراکچر دستگاه

در پروژه های طراحی دستگاه صنعتی و ماشین آلات مختلف، یکی از اصلی ترین بخش ها سازه دستگاه است. در بسیاری از ماشین ها سازه اسکلتی نقش تحمل باز دستگاه را داشته و در واقع اسلکت دستگاه را تشکیل می دهد. تمامی قطعات در واقع به نحوی به اسکلت و استراکچر اصلی متصل هستند و وزن آنها توسط این اسکلت تحمل می شود. مهندسین مشاور شما در شرکت آراکو در هنگام طراحی دستگاه صنعتی و یا خدمات مهندسی معکوس، برای اطمینان از عملکرد صحیح محصول نهایی، اقدام به بارگذاری و شبیه سازی بدترین شرایط عملکرد، مش بندی و تحلیل دستگاه می نمایند و با استفاده از این روند در نهایت نقاط ضعف دستگاه تقویت شده و یا در بخش هایی که ضریب اطمینان بالا تر از حد لازم باشد، سبک سازی سازه را انجام می دهند.
 


تصویر شماره 1: طراحی استراکچر (اسکلت) دستگاهتصویر شماره 2: بارگذاری و اعمال شرایط، مش بندی و تحلیل استاتیکی