• 02166129745
  • info@araco.ir
شبیه سازی آتش و دود با پایروسیم

شبیه سازی آتش و دود با پایروسیم

شبیه سازی آتش و دود با پایروسیم

پیش بینی نحوه گسترش آتش و حریق یکی از مواردی است که به طراحان کمک می کند با لحاظ کردن تجهیزات مناسب، از گسترش شدید آن و نیز بروز خطراتی از قبیل خفگی و مسمومیت ناشی از دود جلوگیری نمایند. به این ترتیب می توان با ایجاد چیدمان مناسب و انتخاب صحیح تجهیزات تهویه، به تخلیه دود کمک کرد و در عین حال شرایط را برای جلوگیری از گسترش لایه دود و گازهای ناشی از احتراق به سمت پایین، فراهم نمود.
نرم افزارهای شبیه سازی آتش و حریق مانند نرم افزار FDS-Fire Dynamics Simulator و نرم افزار Pyrosim پایروسیم یکی از ابزارهای قابل استفاده در این حوزه می باشند. به کمک نرم افزار شبیه سازی حریق  می توان سناریوهای مختلف را در هنگام آتش سوزی در مکان هایی مانند تونلها، پارکینگ ها، ایستگاههای مترو، مجتمع های تجاری مسکونی، سالن های ورزشی، سینما، دیتا سنترها و کارخانجات مورد بررسی نمود.
باید توجه داشت که نرم افزارهای تخصصی حریق، صرفا آتش را به صورت یک منبع گرما در نظر نمی گیرند، بلکه به در این نرم افزارها، آتش به صورت یک واکنش شیمیایی پویا که خروجی های مختلفی مانند حرارت و گازهای ناشی از احتراق دارد، لحاظ می گردد.
برای انجام شبیه سازی و تحلیل آتش  باید ابتدا مدل سه بعدی از محل مورد نظر تهیه نمود و سپس با مشخص کردن متریال موجود در محیط و موقعیت و شدت حریق فرضی و نوع سوخت، و نیز مشخص کردن تجهیزات تهویه، شبیه سازی را اجرا کرد. خروجی های شبیه سازی آتش عبارتند از نحوه حرکت گستردگی حریق و گازهای ناشی از احتراق، نحوه گسترش آتش به مرور زمان، وضعیت دمایی نقاط مختلف در هنگام آتش سوزی و میزان دید موثر افراد در نقاط مختلف.
علاوه بر موارد بیان شده، به کمک این نرم افزار می توان سیستم کنترل و اطفاء خودکار حریق (سنسورهای دود، شیرهای برقی، اسپرینکلرها و ....) را نیز شبیه سازی کرد و عملکرد آن را در زمان بروز حریق فرضی، مورد بررسی قرار داد.
استفاده از این نرم افزار کمک شایانی در بررسی صحت عملکرد سیستم تهویه و سیستم اطفاء حریق خودکار، به طراحان و مدیران می کند و می تواند از بروز حوادث ناگوار، و عدم کارکردصحیح سیستم های تهویه و اطفاء، در شرایط بحرانی جلوگیری نماید.
به کمک شبیه سازی آتش سوزی با نرم افزار FDS یا  PyroSim - پایرو سیم، می توان سناریو های مربوط به تخلیه اضطراری و مقابله با حریق را اجرا نمود و نواحی بحرانی در شرایط آتش سوزی را شناسایی کرد. مواردی که در آن می توان شبیه سازی آتش و حریق و پخش دود را انجام داد عبارت است از : 
- سیمولیشن و شبیه سازی آتش در هتل
- شبیه سازی آتش و حریق در سینما
- شبیه سازی و سیمولیشن آتش و حریق در سالن تئاتر
- شبیه سازی آتش سوزی و حریق در سالن نمایشگاه
- شبیه سازی آتش و سیمولیشن حریق در ورزشگاه
- شبیه سازی آتش سوزی و حریق در فروشگاه زنجیره ای
- شبیه سازی آتش سوزی و حریق در پارکینگ سر پوشیده
- شبیه سازی آتش سوزی و حریق در مجتمع تجاری و اداری


 

شرکت آراکو- محمد قربانعلی بیک

09124780268 

021-66129745

021-66561974 

طرراحی تهویه تونل و شبیه سازی و سیمولیشن آتش سوزی و حریق : http://tunnel-industrial-ventilation.blog.ir