• 02166129745
  • info@araco.ir
نرم افزار پایروسیم

نرم افزار پایروسیم

شبیه سازی آتش و دود

پیش بینی نحوه گسترش آتش و حریق یکی از مواردی است که به طراحان کمک می کند تا با تعبیه تجهیزات مناسب، از گسترش شدید آن و نیز بروز خطراتی از قبیل خفگی و مسمومیت ناشی از دود جلوگیری نمایند. به کمک نتایج این سیمولیشن شما می توانید با چیدمان مناسب و انتخاب صحیح تجهیزات تهویه، به تخلیه دود کمک کرده و در عین حال شرایط را برای جلوگیری از گسترش لایه دود و گازهای ناشی از احتراق به سمت پایین، فراهم نمایید.

پایروسیم چیست؟

نرم افزار شبیه سازی آتش و حریق FDS-Fire Dynamics Simulator و نرم افزار Pyrosim یکی از ابزارهای قابل استفاده برای سیمولیشن دود و آتش سوزی هستند. نرم افزار سیمولیشن شعله پایروسیم می تواند سناریوهای مختلف را در هنگام آتش سوزی در مکان هایی مانند تونل، پارکینگ، ایستگاه مترو، مجتمع تجاری مسکونی، سالن ورزشی، سینما، دیتا سنتر و کارخانجات بررسی کند.
توجه داشته باشید که نرم افزار پایروسیم، صرفا آتش را به صورت یک منبع گرما در نظر نمی گیرند، بلکه در این Pyrosim، آتش به صورت یک واکنش شیمیایی پویا که خروجی های مختلفی مانند حرارت و گازهای ناشی از احتراق دارد، بررسی می شود. به همین دلیل می توانیم بگوییم:

پایروسیم تخصصی ترین نرم افزار(بر پایه FDS) برای شبیه سازی آتش، شعله و دود است.

مدلسازی دود و آتش

فرآیند شبیه سازی و نتایج حاصل در PyroSim

برای انجام شبیه سازی و تحلیل آتش در پایروسیم، باید ابتدا مدلی سه بعدی از محل مورد نظر بسازیم و سپس متریال قسمت های مختلف را تعریف کنیم. بعد از این مرحله نوبت به تعیین موقعیت و شدت حریق فرضی و نوع سوخت، و همچنین مشخص کردن تجهیزات تهویه میرسد. در نهایت با مش بندی صحیح هندسه مورد نظر، می توانیم شبیه سازی را اجرا کنیم.
نتایج مختلف خروجی سیمولیشن آتش عبارتند از
-وضعیت گستردگی حریق و گازهای ناشی از سوختن مواد
-نحوه پخش و رشد آتش در گذز زمان
-وضعیت دمای نقاط مختلف در هنگام آتش سوزی
-میزان دید موثر افراد در فضای سه بعدی.
قابلیت دیگر نرم افزار Pyrosim این است که با استفاده از آن می توانیم سیستم کنترل و اطفاء خودکار حریق(سنسور دود، شیر برقی، اسپرینکلر و ....) را نیز بررسی و عملکرد آن را در زمان بروز حریق فرضی، ببینیم.

سیمولیشن پایروسیم

استفاده از این نرم افزار کمک شایانی در بررسی صحت عملکرد سیستم تهویه و سیستم اطفاء حریق خودکار، به طراحان و مدیران می کند و می تواند از بروز حوادث ناگوار، و عدم کارکرد صحیح سیستم های تهویه و اطفاء، در شرایط بحرانی جلوگیری نماید.

ویژگی دیگر شبیه سازی آتش سوزی با نرم افزار FDS یا PyroSim(پایرو سیم)، این است که سناریوهای مربوط به تخلیه اضطراری و مقابله با حریق را می توان اجرا نمود و نواحی بحرانی در شرایط آتش سوزی را شناسایی کرد. مواردی که در آن می توان شبیه سازی آتش و حریق و پخش دود را انجام داد عبارت است از :
- سیمولیشن آتش در هتل
- شبیه سازی شعله و حریق در سینما
- مدلسازی آتش و دود در سالن تئاتر
- بررسی حریق فرضی در سالن نمایشگاه
- سیمولیشن حریق در ورزشگاه
- شبیه سازی آتش در فروشگاه زنجیره ای
- مدلسازی حریق و دود در پارکینگ سر پوشیده
- سیمولیشن پخش دود در مجتمع تجاری و اداری

سیمولیشن دود در پارکینگ با پایروسیم

انجام پروژه های صنعتی سیمولیشن آتش، شعله و دود با PyroSim
شرکت آراکو، محمد قربانعلی بیک

09124780268

02166129745

02166561974


مقاله های و لینک های مرتبط

سیمولیشن پخش دود
انواع سیمولیشن در نرم افزار پایروسیم
شبیه سازی برنر، مشعل و شعله
یررسی حریق فرضی در ویلا با پایروسیم