پروژه ها
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

طراحی و مدلسازی سه بعدی ماشین برش سنگ
طراحی و مدلسازی سه بعدی ماشین برش سنگ
چیدمان و طراحی اولیه خط تولید چای
چیدمان و طراحی اولیه خط تولید چای
مدلسازی بوژی واگن مسافری
مدلسازی بوژی واگن مسافری
RK215 Diesel Engine
RK215 Diesel Engine
قالب پرس گسکت
قالب پرس گسکت
مدلسازی و رندرینگ تجهیزات تأسیساتی ساختمان
مدلسازی و رندرینگ تجهیزات تأسیساتی ساختمان
مدلسازی و رندرینگ واحد اداری
مدلسازی و رندرینگ واحد اداری
طرح کاهش وزن مکانیزم چنگک
طرح کاهش وزن مکانیزم چنگک
مهندسی معکوس تجهيز جمع آوري كابل
مهندسی معکوس تجهيز جمع آوري كابل
مدلسازی اکسل کانتینر
مدلسازی اکسل کانتینر
مدلسازی و رندرینگ سالن ورزشی
مدلسازی و رندرینگ سالن ورزشی
طراحی دستگاه قالب بتنی
طراحی دستگاه قالب بتنی
مدل سازی و رندرینگ ظرف کریستال
مدل سازی و رندرینگ ظرف کریستال
مدلسازی سازه صنعتی
مدلسازی سازه صنعتی
طراحی دستگاه ناچ فیلتر
طراحی دستگاه ناچ فیلتر
مهندسی معکوس و مدلسازی مجموعه هولدر موبایل
مهندسی معکوس و مدلسازی مجموعه هولدر موبایل
نقشه ساخت دستگاه جمع کننده کابل
نقشه ساخت دستگاه جمع کننده کابل
جایگاه شیردوشی نیمه اتوماتیک
جایگاه شیردوشی نیمه اتوماتیک

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی