مدلسازی و رندرینگ تجهیزات تأسیساتی ساختمان

مدلسازی و رندرینگ تجهیزات تأسیساتی ساختمان

مدلسازی سه بعدی توسط نرم افزار سالیدورکز ( سالیدورک ) و رندرینگ توسط نرم افزار فوتو ویو برای لوله و اتصالات سرویس بهداشتی