طراحی کاور دستگاه های CNC

طراحی کاور دستگاه های CNC

طراحی کاور برای دستگاه های صنعتی مانند طراحی یک لباس برای انسان است. این لباس علاوه بر اینکه نقش افزایش زیبایی ظاهری را دارد، با پوشش فرد در مقابل سرما، اشعه های مضر و خطرات محیط کار مانند براده های داغ، اجسام تیز و ... ایمنی فرد را در محیط کار تضمین می نماید.
برای دستگاه های صنعتی نیز کاور نقش لباس برای انسان را دارد. کاور یک دستگاه صنعتی علاوه بر نقش زیباسازی دستگاه، باید موجب کاهش خطرات دو جانبه - خطراتی مانند پرت شدن براده های عملیات ماشین کاری که از جانب دستگاه ممکن است برای اپراتور و محیط اطراف پیش بیاید و یا خطراتی مانند پرت شدن، افتادن، خیس شدن و آسیب دیدن ناشی از سایر عوامل محیطی که ممکن است برای برخی قطعات حساس دستگاه مانند قطعات برق و الکترونیک پیش بیاید - شود.
در طراحی کاور برای دستگاه های CNC و سایر دستگاه های صنعتی، نکات مختلفی وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد. قرار دادن راه گاه های تخلیه آب صابون، قابلیت دسترسی به قطعات، قابلیت انعطاف برای قرار دادن قطعات بزرگ، بحث لزرش و صدا، محافظت از قطعات، پنل ها و تابلو برق و در نهایت شکیل بودن.

شرکت آراکو امکان طراحی انواع کاورهای صنعتی برای دستگاه های فرز CNC و سایر ماشین آلات را دارا می باشد.