طراحی اولین اکچوایتور برقی در ایران

طراحی اولین اکچوایتور برقی در ایران

به جرأت اعلام می کنیم که طراح اولین اکچوایتور برقی در ایران هستیم. این پروژه که به سفارش یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تجهیزات ایمنی، بخصو ایمنی گاز انجام شده، بدون مهندسی معکوس و حتی داشتن نمونه، و تنها با الگو گیری از برند های برتر بازار انجام پذیرفته است.
در این پروژه شرکت آراکو در ابتدای کار، اقدام به بنچ مارک و بررسی استاندارد ها نموده، سپس طراحی مفهومی را با در نظر گرفتن این ویژگی ها ارائه داد.


طراحی کانسپت دستگاه اکپوایتور

پس از مرحله طراحی مفهومی، طراحی جزئیات - Detail Design - آغاز شد. برای طراحی جزئیات یا طراحی کامل، ابتدا لازم است تا محاسبات اجزاء اصلی صورت پذیرد. برای مثال با توجه به گشتاور مورد نیاز شیرهای توپی 12 اینچ در کلاس 150 و 300 باید ویژگی های چرخ حلزون (در مرحله نهایی گیربکس) از جمله مدول مورد نیاز، زاویه فشار، زاویه پیشروی و ضخامت، با توجه به ضریب اطمینان و ضریب عملکرد مورد نظر محاسبه شود. این محاسبات بر اساس کتاب های مرجع و دستورالعمل های شرکت های پیشرو انجام می شود. بخشی از این محاسبات نیز توسط نرم افزارهای مخصوص طراحی چرخ دنده انجام می پذیرد.


یکی دیگر از مسائل اساسی در این پروژه ها محاسبه و تعریف ویژگی های تجهیزاتی مانند موتور است. از آنجایی که طراحان با تجربه شرکت آراکو نسبت به محدودیت های حاشیه ای پروژه ها نیز آگاهی داشته و آنها را در نظر می گیرند، لازم است تمام محاسبات و المان های دیگر به گونه ای منعطف در نظر گرفته شوند تا مشکلات تأمین هزینه های پروژه و واردات به حداقل برسد. قطعا در شرایط فعلی کشور و با توجه به قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، همچنین تحریم ها که واردات را با مشکل مواجه می سازد، روکرد به سمت تجهیزات داخلی و سازندگان توانمند بومی می تواند راهکار بسیار مناسبی برای پروژه های مختلف باشد.
پس از  نهایی شدن فاکتورهای اصلی، سایر جزئیات کامل شده و تبدیل به مدل های سه بعدی می شود.


با پایان مدلسازی، شبیه سازی ها آغاز می شود تا از عملکرد و استحکام قطعات در شرایط کاری اطمینان حاصل شود.