طراحی milking farm

طراحی milking farm

یکی از مهمترین وظایف یک طراح، داشتن دید عملیاتی برای طرح است. در طراحی های صنعتی و ایجاد یک کانسپت (طراحی مفهومی یا ایده ای) دست طراح برای خلاقیت باز تر بوده و ن توجه چندانی به جزئیات و قابلیت ساخت نیاز نخواهد بود. در سوی دیگر طراحی مهندسی (Engineering design) که محل تلاقی طراحی صنعتی و مهندسی است، نیاز به توجه به جزئیات وجود دارد. شرکت آراکو با افتخار اعلام میدارد که در تمامی مراحل ایده تا اجرا و حتی کاربری می تواند در کنار صنایع مختلف باشد. تمامی مراحل یک پروژه از طراحی مفهومی و طراحی مکانیزم گرفته تا طراحی دستگاه و ماشین آلات صنعتی با توجه به جزئی ترین نکات و پس از آن مشاوره و نظارت بر ساخت پروژه ما در کنار شما خواهیم بود.