• 02166129745
  • info@araco.ir
طراحی و مدلسازی ماشین آلات سنگین

طراحی و مدلسازی ماشین آلات سنگین

در پروژه های مهندسی معکوس ماشین آلات سنگین، یکی از مهمترین بخش هایی که باید مد نظر قرار گیرد اهمیت هر قطعه و نقش آن است. از آنجایی که در این تجهیزات امکان استفاده از ابزارهای اندازه گیری با دقت بسیار بالا وجود ندارد. از سوی دیگر دقت بالا در ساخت این تجهیزات نیز موجب افزایش هزینه شده و اقتصادی بودن طرح را کمرنگ می کند. از این رو علاوه بر طراحی مدولار، باید دقت شود تا دقت اندازه گیری و تلرانس های هر قطعه با توجه به اهمیت و نقش آن تعیین شود. شرکت آراکو در پروژه مهندسی معکوس ماشین آلات صنعتی که وزن تجهیزات نیز به نسبت افزایش یافته و ممکن است قیمت تمام شده بسیار بالا رود، با در نظر گرفتن نکات جزئی طراحی به صاحبان صنایع و سازندگان در جهت بهینه سازی هزینه های نهایی یاری می رساند.