• 02166129745
  • info@araco.ir
مدل سازی و رندرینگ ظرف کریستال

مدل سازی و رندرینگ ظرف کریستال

مدلسازی سه بعدی توسط سالیدورک (سالیدورکز) و رندرینگ ظرف کریستال توسط PhotoView 360
مرز بین واقعیت و طراحی را برای شما باریک تر کرده ایم !
شرکت آراکو برای نشان دادن قدرت مدلسازی و رندرینگ خود، نمونه واقعی از مدل اجرا شده را نمایش می دهد.