• 02166129745
  • info@araco.ir
تبدیل ابر نقاط به مدل سه بعدی

تبدیل ابر نقاط به مدل سه بعدی

امروزه یکی از مهمترین نیازهای صنایع سرعت پیشرفت و دقت بالا است. در صنایعی که از مزیت دوم بودن بهره می برند و با استفاده از مهندسی معکوس محصولات برتر بازار و رفع ایرادات آنها، خود اقدام به تولید محصولی برتر می نمایند، سرعت و دقت انجام پروسه های مهندسی معکوس بسیار اهمیت پیدا می کند. یکی از روش های نوین در مهندسی معکوس روش ابر نقاط است که با دقت و سرعت بسیار زیاد، مشخصاد هندسه قطعه را در اختیار مهندسین قرار می دهد. شرکت آراکو با تبدیل ابر نقاط به مدل سه بعدی، پروسه مدلسازی و مهندسی معکوس پیچیده ترین قطعات را بصورت کامل برای شما انجام می دهد. البته یکی دیگر از دلایل استفاده از ابر نقاط، وجود سطوه هندسی غیر متعارف (غیر از خط و قطاعی مشخص از دایره) است. از آنجایی که این سطوح با ابزار متداول اندازه گیری از جمله کولیس، میکرومتر و شعاع سنج قابل اندازه گیری نیستند، برای دقت کار از تجهیزات اندازه برداری مانند ابر نقاط استفاده می شود.