مهندسی معکوس پرس وکیوم روکش چوب

مهندسی معکوس پرس وکیوم روکش چوب

بخش طراحی و خدمات مهندسی معکوس شرکت آراکو در تمامی مراحل پروژه های مهندسی معکوس و طراحی صنعتی در کنار مشتریان خواهد بود. طراحی دستگاه صنعتی و یا مهندسی معکوس تجهیزات نیازمند دانش بالایی از پروسه های ساخت و تولید است که تنها با تجارب فراوان در زمینه مهندسی معکوس و طراحی دستگاه و ماشین آلات صنعتی بدست می آید. کارشناسان مجرب شرکت آراکو پس از طراحی نیز در کنار مشتریان خود خواهند بود و با بهبود طرح در چند مرحله می توان به محصولی دست یافت که از نظر کیفیت قابل رقایت با محصولات اروپایی و از نظر قیمت در حد محصولات کشور های شرق و جنوب شرق آسیا باشد.


عیار مهندسی یک شرکت در زمان اجرای طرح مشخص می شود. هرچه طراحی دقیق تر و با در نظر گرفتن محدودیت های اجرایی باشد و هرچه طراحان دستگاه خود تجارب بیشتری در کار با دستگاه های صنعتی و ابزارهای فرم دهی و ساخت را داشته باشند، احتمال بروز خطا در زمان ساخت پایین آمده و هزینه های نهایی کاهش می یابد. بخش خدمات مهندسی شرکت آراکو با استفاده از این تجارب، امکان بهینه سازی مرحله به مرحله پروژه های صنعتی را داشته و این تجارب را در اختیار مشتریان می گذارد.