• 02166129745
  • info@araco.ir
مدلسازی و رندرینگ سالن ورزشی

مدلسازی و رندرینگ سالن ورزشی

در این پروژه مدلسازی سه بعدی توسط نرم افزار سالیدورک و رندرینگ صنعتی با اد این Photo View 360 انجام شد. در این پروژه هدف اصلی نمایش امکان استفاده از دیوارپوش های جدید با قابیلیت شکل گیری و انحنا دادن برای استفاده در پروژه های صنعتی بوده است که به سفارش نماینده انحصاری این نوع پوشش های صنعتی انجام شد.