• 02166129745
  • info@araco.ir
مهندسی معکوس و مدلسازی گیرنده امواج

مهندسی معکوس و مدلسازی گیرنده امواج

در این پروژه اجزاء یک دستگاه گیرنده امواج مهندسی معکوس و مدلسازی شده و با در کنار هم قرار دادن آنها، مجموعه گیرنده امواج مونتاژ شد. بعضی قطعات که نیاز به اندازه برداری با دقت بالا داشتند، ابتدا توسط دستگاه های اسکن سه بعدی، ابر نقاط آنها تهیه شده و با استفاده از نرم افزار سالیدورکز، این مجموعه ابر نقاط تبدیل به مدل سه بعدی شد. معمولا ابر نقاط برای قطعاتی استفاده می شود که دارای المان های غیر قابل اندازه گیری با تجهیزات معمولی باشند و یا تعداد المان هایی که باید اندازه گیری شوند بسیار زیاد باشد. بعضی مواقع هم به دلیل دقت ابر نقاط در اندازه برداری سطوح از این دستگاه استفاده می شود.