مزایای روش تهویه پارکینگ با جت فن
15 اردیبهشت 2018

مزایای روش تهویه پارکینگ با جت فن


تهویه پارکینگ با جت فن
Car park ventilation using jet fan
در سالیان اخیر ساخت و بهره برداری مجتمع های تجاری و اداری با توجه به استفاده بهینه از فضای موجود، در شهر های بزرگ رونق یافته است. به دلیل فشردگی فضا در چنین مجتمع هایی، طراحی پارکینگ به خصوص پارکینگ های طبقاتی با فرض بهره گیری از بیشترین فضای ممکن صورت می گیرد. با این توضیحات و وجود تعداد فراوان خودرو در فضای سربسته، این پارکینگ ها مطمئنا نیازمند طراحی سیستم تهویه بسیار قدرتمندی است. در چنین شرایطی استفاده از جت فن (Jet fan) برای تهویه پارکینگ توصیه می گردد. شایان ذکر است به منظور نصب و راه اندازی تهویه پارکینگ باید ابتدا شبیه سازی سیالاتی جریان هوا در پارکینگ صورت پذیرد.


جت فن پارکینگ

روش مدرن استفاده از جت فن در تهویه پارکینگ مزایای قابل توجهی نسبت به روش قدیمی تهویه با استفاده از کانال کشی در پارکینگ های مجتع های تجاری، اداری و مسکونی بزرگ دار. این مزایا موجب شده است که بسیاری از مالکان مجتمع ها و پیمانکاران پارکینگ های با متراژ بالا، استفاده از این روش را در دستور کار خود قرار دهند. مزیت های مهم تهویه پارکینگ با جت فن نسبت به سیستم کانالی به شرح ذیل می باشد :
1- کاهش قابل ملاحظه فضای اشغال شده توسط سیستم تهویه
2- کاهش قابل توجه حجم فعالیت اجرایی
3- امکان کنترل حریق و آتش سوزی در صورت وقوع در پارکینگ
4- تعمیر و نگهداری آسان و سریع
5- بهینه سازی مصرف انرژی
6- سرعت واکنش به شرایط محیطی در زمان افزایش تعداد خودرو 

جت فن کتابی

جهت مطالعه توضیحات تکمیلی در خصوص تهویه پارکینگ و جت فن به آدرس ذیل مراجعه فرمائید :
http://tunnel-industrial-ventilation.blog.ir

طراحی تهویه پارکینگ با استفاده از جت فن Jet fan
شبیه سازی CFD تهویه پارکینگ
شبیه سازی حریق و آتش در پارکینگ
تامین جت فن پارکینگ
شرکت آراکو- محمد قربانعلی بیک
09124780268 
021-66129745
021-66561974
Info@araco.ir