• 02166129745
  • info@araco.ir
طراحی مکانیکی، محدودیتهای طراحی، بخش دوم
1 دی 2017

طراحی مکانیکی، محدودیتهای طراحی، بخش دوم

محدودیت های جغرافیایی و بازاریابی در طراحی محصول

در مقاله قبلی کلیاتی در خصوص محدودیت های طراحی و تأثیر این محدودیت ها در موفقیت یک طرح، بیان کردیم. چنانچه گفته شد محدودیت های فنی تنها یک بخش از مواردی هست که یک طراح چیره دست و با تجربه باید برای طراحی دستگاه صنعتی و یا یک وسیله مد نظر قرار دهد. البته محدودیت های بیان شده شامل تمامی موارد نبوده اند. با توجه به کاربری یک دستگاه و عمومیت آن، این محدودیت ها می توانند بسیار متفاوت باشند. برای مثال زمانی فرض کنید شما محصولی مانند یک گوشی موبایل را طراحی می کنید که به یک سری شاخص از محصولاتتان تبدیل شده و رقبای شما بطور منظم، هر ساله در موعد مشخص محصول جدید خود را در آن رده معرفی می کنند. در این رقابت چون شما نیاز دارید تا پا به پای آنها پیش بروید، محدودیت زمانی بسیار حائز اهمیت می شود. از سوی دیگر محدودیتی مانند محدودیت های سیاسی در بسیاری از کشور مد نظر قرار می گیرد که برای مثال می تواند شامل موارد زیر شود:

تا جای ممکن از تجهیزات سیستم های زیر مجموعه ساخت داخل استفاده شود. این اقدام هم از منظر سیاست اقتصادی (بدین ترتیب که با استفاده بیشتر از تجهیزات بومی موجب رونق صنایع داخلی و جلوگیری از خروج ارز از کشور خواهیم شد) و هم از منظر سیاست های امنیتی (بویژه در خصوص تجهیزات نظامی که دارای بخش های الکترونیکی هستند و یا زیرمجموعه هایی از یک دستگاه که ممکن است شامل تحریم ها باشند) اهمیت فراوانی دارد.

روشهای پیشگیری از کپی کردن یک محصول

برای جلوگیری از کپی شدن، طراحی به گونه ای انجام شود که مهندسی معکوس و استفاده از آن برای سایر شرکت ها و کشورهای دیگر پر هزینه تر و با دشواری های فنی همراه باشد.

در دنیای امروز که تولید، بازاریابی و فروش بسیار رقابتی شده است، استفاده از راهکارهایی که محصول را در برابر کپی کردن تا حدی محافظت می کند بسیار مهم خواهد بود. لازم است توجه شما را به این مساله جلب کنیم که هیچ روشی به صورت کامل نمی تواند از کپی شدن یک دستگاه یا محصول جلوگیری کند. معمولا دو سیستم متفاوت برای جلوگیری از کپی شدن محصول وجود دارد. روش اول استفاده از ابزارهای حقوقی است. روش دوم هم این است که شما طراحی را به صورتی انجام بدهید که بقیه شرکت ها به سختی بتوانند از دلایل طراحی قطعات مختلف محصولتان آگاه شوند. طبق تجربه ما راه درست این است که هر دو روش را همزمان انجام دهید.
جلوگیری از مهندسی معکوس

طراحی مکانیکی، محدودیت های طراحی، بخش اول
طراحی مکانیکی، محدودیت های طراحی، بخش سوم
طراحی مکانیکی، محدودیت های طراحی، بخش چهارم
مهندسی معکوس