• 02166129745
  • info@araco.ir
جت فن قابل تنظیم
8 دی 2017

جت فن قابل تنظیم

جت فن قابل تنظیم

Adjustable Jet fan

در روش تهویه طولی تونل با Jet fan، ابزار اصلی تهویه جت فن است. وظیفه جت فن در تهویه طولی تونل، افزایش سرعت هوا در بخش بالایی مقطع تونل خواهد بود. این افزایش سرعت باعث می شود گازهای آلاینده که عموما از دمای بالایی برخوردار هستند، به سمت خارج تونل هدایت شوند و هوای تازه از سمت دهانه ورودی به داخل تونل مکیده شود. معمولا ورودی و خروجی هوای جت فن در یک راستا قرار دارد که این موضوع باعث کاهش راندمان تهویه در تونلهایی می شود که دارای قوس های شدید یا شیب و فراز متناوب هستند.

جت فن قابل تنظیمیکی از محصولات مناسب در این شرایط، جت فنهای قابل تنظیم (تنظیم جهت ورودی و خروجی) یا Banana Jet fan است. در این نوع از جت فن ها با تغییر زاویه محفظه ورودی و خروجی می توان جریان هوای تشکیل شده در قسمت بالای تونل را با پیچ ها و شیب و فراز مسیر مطابقت داد و تهویه بهداشتی تونل را بهینه نمود.
تغییر پروفیل سرعت در تونل
مساله بسیار مهم در این قسمت تاثیر قابل توجه فرآیند طراحی و شبیه سازی و محاسبات تهویه تونل است که باید به صورت اصولی انجام پذیرد تا امکان استفاده از این نوع جت فن و سایر تجهیزات مورد نیاز تهویه تونل، مورد بررسی قرار گیرد. در شبیه سازی CFD تهویه تونل، به ویژه در تونل هایی که دارای قوس و یا شیب زیاد هستند، ابتدا فرم هندسی تونل به صورت سه بعدی مدلسازی می شود. پس از این مرحله، موقعیت قرار گیری و تعداد جت فن ها در هر مقطع مشخص خواهد شد و با توجه به مشخصات فنی جت فن های انتخاب شده، اطلاعات مربوطه در نرم افزار وارد می گردد.

انواع جت فن و مشخصات آنها
 

مقاله اصلی در مورد جت فن قابل تنظیم