نمایندگی شرکت ارافیت کانادا
نمایندگی شرکت ارافیت کانادا در ایران

شرکت آراکو نماینده رسمی شرکت ارافیت کانادا در حوزه بهداشت و ایمنی (HSE) در ایران می باشد. امروزه توجه به حوزه های بهداشت و ایمنی در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. در این میان، شرکت آراکو به عنوان نماینده رسمی شرکت ارافیت کانادا در ایران آماده اجرای پروژه های HSE در صنایع مختلف به خصوص حوزه ححمل و نقل جاده ای و ریلی می باشد.

وب سایت شرکت ارافیت کانادا