درباره ما

درباره ما

شرکت آراکو (آذرخش ریل آریا) در جهت توسعه دانش فنی و توان علمی صنایع به ویژه صنعت حمل و نقل ریلی فعالیت خود را از سال 1389 آغاز نموده است. این شرکت با بهره گیری از مدیران با تجربه، اساتید برتر دانشگاه های کشور و کارشناسان زبده تلاش می کند تا با ارائه خدمات متمایز از لحاظ فنی و مدیریتی در خدمت پیشرفت و گسترش سازمان ها و صنایع کشور باشد. تمایز ویژه شرکت آراکو نگرش علمی و سیستماتیک به مسائل و در عین حال در نظر داشتن جنبه های اجرایی می باشد. به کار گیری این رویکرد مستلزم داشتن سازمانی دانش بنیان و نیز عمل گرا است که این شرکت در راستای ارتقا  پیوسته توانمندی سازمان حول  این دو محور تلاش می کند. در نظر داشتن نیاز مشتری و درک خواسته های او به عنوان رکنی جدایی ناپذیر از سازمان از اولویت های اصلی کلیه مدیران و پرسنل شرکت است.
همچنین توجه ویژه به محیط زیست و حفظ سلامت آن به عنوان تکلیفی اخلاقی در کلیه پروژه های شرکت مورد بررسی قرار می گیرد.

شرکت آراکو با تفکیک کارگروههای تخصصی فعالیت های اصلی خود را در حوزه های ذیل متمرکز کرده است :