• 02166129745
  • info@araco.ir
شبیه سازی آتش و حریق با PyroSim
14 بهمن 2017

شبیه سازی آتش و حریق با PyroSim

پروژه سیمولیشن با پایروسیم

پیشبینی نحوه گسترش آتش و حریق یکی از مواردی است که به طراحان کمک می کند با لحاظ کردن تجهیزات مناسب، از گسترش شدید شعله و نیز بروز خطراتی از قبیل خفگی و مسمومیت ناشی از دود جلوگیری نمایند. با استفاده از روش شبیه سازی می توانیم با ایجاد چیدمان مناسب و انتخاب صحیح تجهیزات تهویه، به تخلیه دود کمک کرده و در عین حال شرایط را برای جلوگیری از گسترش لایه دود و گازهای ناشی از احتراق به سمت پایین، فراهم نماییم.
با استفاده از پایروسیم می توانید وضعیت حرکت فرضی دود را در زمان آتش سوزی مشاهده کنیدنرم افزارهای شبیه سازی آتش و حریق مانند نرم افزار FDS-Fire Dynamics Simulator و نرم افزار Pyrosim پایروسیم یکی از ابزارهای قابل استفاده در این حوزه هستند. شما با نرم افزار مدلسازی دود و شعله(حریق) می توانید سناریوهای مختلف را در هنگام آتش سوزی در مکان هایی مانند تونلها، پارکینگ ها، ایستگاههای مترو، مجتمع های تجاری مسکونی، سالن های ورزشی، سینما، دیتا سنترها و کارخانجات بررسی کنید.
توجه داشته باشد که نرم افزارهای تخصصی حریق و آتش، صرفا شعله را به صورت یک منبع گرما در نظر نمی گیرند، بلکه به در این نرم افزارها، آتش به صورت یک واکنش شیمیایی پویا که خروجی های مختلفی مانند حرارت و گازهای ناشی از احتراق دارد، مدل خواهد شد.

مراحل سیمولیشن پخش دود

برای انجام شبیه سازی و تحلیل آتش باید ابتدا مدل سه بعدی از محل مورد نظر تهیه کنیم. سپس متریال موجود در محیط و موقعیت و شدت حریق فرضی و نوع سوخت را تعیین خواهیم کرد. در ادامه و با در نظر گرفتن اطلاعات تجهیزات تهویه که توسط طراحی محاسبه شده، شبیه سازی را برای اجرا آماده خواهیم نمود. خروجی های شبیه سازی آتش عبارتند از:
- وضعیت حرکت و گستردگی آتش و گازهای ناشی از احتراق در طول زمان
- سرعت جریان هوا در کل هندسه مدل
- اطلاعات دمایی نقاط مختلف در هنگام آتش سوزی
- میزان دید موثر افراد در نقاط مختلف
- فشار هوا در هر بخش
علاوه بر موارد بیان شده، به کمک پایروسیم می توانید سیستم کنترل و اطفاء خودکار حریق(سنسورهای دود، شیرهای برقی، اسپرینکلرها و ....) را نیز شبیه سازی کنیم و عملکرد آن را در زمان بروز حریق فرضی، مورد بررسی قرار بدهیم.
شبیه سازی آتش و حریق با نرم افزار پایروسیم (Pyrosim)استفاده از این نرم افزار کمک قابل توجهی به طراحان و مدیران در بررسی صحت عملکرد سیستم تهویه و سیستم اطفاء حریق خودکار می کند. در نتیجه شما خواهید توانست از بروز حوادث ناگوار، و عدم کارکرد صحیح سیستم های تهویه و اطفاء، در شرایط بحرانی جلوگیری نمایید.
با نرم افزار اف دی اس و پایروسیم می توانید حرکت دود را در شبیه سازی ببینیدویژگی دیگر شبیه سازی آتش سوزی با نرم افزار FDS یا PyroSim (پایروسیم)، این است که با اطلاعات بدست آمده واحد ایمنی می تواند سناریو های مربوط به تخلیه اضطراری و مقابله با حریق را اجرا، و نواحی بحرانی در شرایط آتش سوزی را شناسایی نماید. مواردی که در آن می توان سیمولیشن شعله، حریق و پخش دود را انجام داد عبارت است از : 
- سیمولیشن پخش دود در ویلا و خانه
- سیمولیشن و شبیه سازی آتش در هتل
- شبیه سازی آتش و حریق در سینما
- شبیه سازی و سیمولیشن آتش و حریق در سالن تئاتر
- مدلسازی آتش سوزی و حریق در سالن نمایشگاه
- شبیه سازی آتش و سیمولیشن حریق در ورزشگاه
- سیمولیشن آتش سوزی و حریق در فروشگاه زنجیره ای
- شبیه سازی آتش سوزی و حریق در پارکینگ سر پوشیده
- مدلسازی آتش و دود در مجتمع تجاری و اداری
- مدلسازی شعله های صنعتی
بخش کوتاهی از فیلم پخش دود بر اثر آتش سوزی در پارکینگ که توسط آراکو تهیه شده است

خروجی پایروسیم/PyroSim برای شبیه سازی پخش دود در پارکینگ

 
تحلیل و شبیه سازی آتش سوزی و حریق در تونل
شبیه سازی آتش و حریق در برج  با نرم افزار PyroSim
پروژه شبیه سازی حریق و آتش در پارکینگ CFD
شبیه سازی سیالاتی تهویه صنعتی و تهویه تونل
شرکت آراکو، محمد قربانعلی بیک
09124780268 
02166129745
02166561974
Info@araco.ir
وبلاگ تخصصی سیمولیشن دود و آتش و تهویه تونل

 

مقاله های مرتبط با CFD آتش، شعله و دود

انواع شبیه سازی های قابل انجام با نرم افزار پایرو سیم