• 02166129745
  • info@araco.ir
شبیه سازی آتش و حریق با PyroSim
14 بهمن 2017

شبیه سازی آتش و حریق با PyroSim

پروژه سیمولیشن با پایروسیم

پیشبینی نحوه گسترش آتش و حریق یکی از مواردی است که به طراحان کمک می کند با لحاظ کردن تجهیزات مناسب، از گسترش شدید آن و نیز بروز خطراتی از قبیل خفگی و مسمومیت ناشی از دود جلوگیری نمایند. به این ترتیب می توان با ایجاد چیدمان مناسب و انتخاب صحیح تجهیزات تهویه، به تخلیه دود کمک کرد و در عین حال شرایط را برای جلوگیری از گسترش لایه دود و گازهای ناشی از احتراق به سمت پایین، فراهم نمود.
با استفاده از پایروسیم می توانید وضعیت حرکت فرضی دود را در زمان آتش سوزی مشاهده کنید
نرم افزارهای شبیه سازی آتش و حریق مانند نرم افزار FDS-Fire Dynamics Simulator و نرم افزار Pyrosim پایروسیم یکی از ابزارهای قابل استفاده در این حوزه می باشند. به کمک نرم افزار شبیه سازی حریق می توان سناریوهای مختلف را در هنگام آتش سوزی در مکان هایی مانند تونلها، پارکینگ ها، ایستگاههای مترو، مجتمع های تجاری مسکونی، سالن های ورزشی، سینما، دیتا سنترها و کارخانجات مورد بررسی نمود.
باید توجه داشت که نرم افزارهای تخصصی حریق، صرفا آتش را به صورت یک منبع گرما در نظر نمی گیرند، بلکه به در این نرم افزارها، آتش به صورت یک واکنش شیمیایی پویا که خروجی های مختلفی مانند حرارت و گازهای ناشی از احتراق دارد، لحاظ می گردد.
برای انجام شبیه سازی و تحلیل آتش  باید ابتدا مدل سه بعدی از محل مورد نظر تهیه نمود و سپس با مشخص کردن متریال موجود در محیط و موقعیت و شدت حریق فرضی و نوع سوخت، و نیز مشخص کردن تجهیزات تهویه، شبیه سازی را اجرا کرد. خروجی های شبیه سازی آتش عبارتند از نحوه حرکت گستردگی حریق و گازهای ناشی از احتراق، نحوه گسترش آتش به مرور زمان، وضعیت دمایی نقاط مختلف در هنگام آتش سوزی و میزان دید موثر افراد در نقاط مختلف.
علاوه بر موارد بیان شده، به کمک این نرم افزار می توان سیستم کنترل و اطفاء خودکار حریق (سنسورهای دود، شیرهای برقی، اسپرینکلرها و ....) را نیز شبیه سازی کرد و عملکرد آن را در زمان بروز حریق فرضی، مورد بررسی قرار داد.
شبیه سازی آتش و حریق با نرم افزار پایروسیم (Pyrosim)
استفاده از این نرم افزار کمک شایانی در بررسی صحت عملکرد سیستم تهویه و سیستم اطفاء حریق خودکار، به طراحان و مدیران می کند و می تواند از بروز حوادث ناگوار، و عدم کارکرد صحیح سیستم های تهویه و اطفاء، در شرایط بحرانی جلوگیری نماید.
با نرم افزار اف دی اس و پایروسیم می توانید حرکت دود را در شبیه سازی ببینید

به کمک شبیه سازی آتش سوزی با نرم افزار FDS یا PyroSim - پایروسیم، می توان سناریو های مربوط به تخلیه اضطراری و مقابله با حریق را اجرا نمود و نواحی بحرانی در شرایط آتش سوزی را شناسایی کرد. مواردی که در آن می توان شبیه سازی آتش و حریق و پخش دود را انجام داد عبارت است از : 
- سیمولیشن و شبیه سازی آتش در هتل
- شبیه سازی آتش و حریق در سینما
- شبیه سازی و سیمولیشن آتش و حریق در سالن تئاتر
- شبیه سازی آتش سوزی و حریق در سالن نمایشگاه
- شبیه سازی آتش و سیمولیشن حریق در ورزشگاه
- شبیه سازی آتش سوزی و حریق در فروشگاه زنجیره ای
- شبیه سازی آتش سوزی و حریق در پارکینگ سر پوشیده
- شبیه سازی آتش سوزی و حریق در مجتمع تجاری و اداری
 
شبیه سازی های قابل انجام با نرم افزار پایرو سیم 
 
بخش کوتاهی از فیلم پخش دود بر اثر آتش سوزی در پارکینگ که توسط آراکو تهیه شده است

خروجی پایروسیم/PyroSim برای شبیه سازی پخش دود در پارکینگ

 
تحلیل و شبیه سازی آتش سوزی و حریق در تونل
شبیه سازی آتش و حریق در برج  با نرم افزار PyroSim
پروژه شبیه سازی حریق و آتش در پارکینگ CFD
شبیه سازی سیالاتی تهویه صنعتی و تهویه تونل
شرکت آراکو، محمد قربانعلی بیک
09124780268 
02166129745
02166561974 
http://tunnel-industrial-ventilation.blog.ir
Info@araco.ir