طراحی دستگاه ناچ فیلتر

طراحی دستگاه ناچ فیلتر

طراحی و مدلسازی دستگاه ناچ فیلتر برای مصارف دارو سازی توسط نرم افزار سالیدورک (سالیدورکز) در شرکت آراکو