معرفی تکنولوژی هیبرید - هیبرید مختلط
20 شهریور 2017

معرفی تکنولوژی هیبرید - هیبرید مختلط

در مقالات قبلی سیستم هیبرید موازی و سری را توضیح دادیم. در این مقاله نوبت به سیستم هیبرید مختلط می رسد. همان طور که از اسم این سیستم مشخص است، با ترکیب تکنولوژی هیبرید موازی و سری این و ترکیب مزایای هر دو سیستم، این تکنولوژی ابداع شد. در سیستم هیبرید سری موتور احتراق داخلی تنها نقش یک مولد برق را ایفا می کند. از این رو امکان استفاده از توان موتور احتراق داخلی برای به حرکت در آوردن خودرو وجود ندارد. از سوی دیگر در سیستم موازی نیز معایبی وجود دارد. سیستم های هیبرید مختلط (Combined / Power-Split) اما که با دو نام شناخته می شوند، ترکیبی از هر دو مکانیزم هستند.


تصویر شماره 1: شماتیک سیستم هیبرید مختلط
 
همان گونه که در تصویر شماره یک مشخص است، در سیستم هیبرید مختلط موتور احتراق داخلی به وسیله یک کوپلینگ هم زمان به ژنراتور و گیربکس متصل است. ژنراتور از طریق شارژر امکان شارژ باطری را دارد و باطری هم مطابق تصویر به کانورتر و از آنجا به موتور متصل است. در نهایت قدرت موتور الکتریکی و موتور احتراق داخلی از طریق یک جعبه دنده و کوپلینگ امکان تجمیع می یابد و به دیفرانسیل منتقل می شود. از این رو تمامی مزایای فنی (بغیر از سادگی) دو سیستم موازی و سری در این تکنولوژی تجمیع شده اند. در هیبرید مختلط امکان حرکت وسیله نقلیه با استفاده از قدرت موتور احتراقی و یا موتور الکتریکی به تنهایی و در کنار هم وجود دارد. از سوی دیگر استفاده از نیروی ترمز برای شارژ باتری ها (Regenerative Brake) امکان پذیر می باشد.

تصویر شماره 2: نمای شماتیک سیستم Power-Split hybrid که یک نوع سیستم مختلط است
 
در واقع شاید بتوان گفت که تنها عیب سیستم هیبرید مختلط در پیچیدگی و هزینه آن است.