شبیه سازی آتش سوزی و حریق
17 اردیبهشت 2016

شبیه سازی آتش سوزی و حریق

شبیه سازی آتش سوزی و حریق - FDS - PyroSim
یکی از فعالیت هایی که با نرم افزارهای شبیه سازی سیالاتی مانند نرم افزار Pyrosim (پایرو سیم) و FDS می توان انجام داد، شبیه سازی حریق و آتش سوزی و نحوه گسترش آن است. به کمک شبیه سازی حریق  می توان سناریوهای مختلف وضعیت بحرانی را در هنگام آتش سوزی در مکان های مختلف مانند: تونلهای راه آهن و مترو، تونلهای جاده ای، کارخانجات، کارگاهها، مجتمع های مسکونی و تجاری، پل ها و سایر موارد بررسی نمود. 

برای انجام شبیه سازی آتش سوزی باید ابتدا مدل سه بعدی از محل مورد نظر تهیه نمود، سپس با مراجعه به اطلاعات ایستگاهها هواشناسی مجاور، اطلاعاتی از قبیل دمای متوسط هوا و سرعت و جهت باد غالب را به دست آورد. در نهایت با مشخص کردن متریال موجود در محیط  و موقعیت و شدت حریق فرضی، شبیه سازی را اجرا کرد. خروجی های شبیه سازی آتش سوزی عبارتند از نحوه حرکت گستردگی حریق و گازهای ناشی از حریق، نحوه گسترش آتش به مرور زمان، وضعیت دمایی نقاط مختلف در هنگام آتش سوزی و ....
                        

به کمک این شبیه سازی ها می توان سناریو های مربوط به تخلیه اضطراری و مقابله با حریق را اجرا نمود و در نواحی بحرانی در شرایط آتش سوزی را شناسایی کرد.

                                           

http://tunnel-ventilation.persianblog.ir