شبیه سازی آتش سوزی و حریق
28 اردیبهشت 1395

شبیه سازی آتش سوزی و حریق

شبیه سازی آتش سوزی و حریق

یکی از فعالیت هایی که با نرم افزار های شبیه سازی سیالاتی می توان انجام داد، شبیه سازی حریق و آتش سوزی است. به کمک شبیه سازی حریق می توان سناریو های مختلف وضعیت بحرانی را در هنگام آتش سوزی در مکان های مختلف مانند: تونلهایی راه آهن و مترو، تونلهای جاده ای، کارخانجات، کارگاهها، مجتمع های مسکونی و تجاری، پل ها و سایر موارد بررسی نمود.
برای انجام شبیه سازی آتش سوزی باید ابتدا مدلی سه بعدی از محل مورد نظر تهیه نمود، سپس با مراجعه به اطلاعات ایستگاهها هواشناسی مجاور، اطلاعاتی از قبیل دمای متوسط هوا و سرعت و جهت باد غالب را به دست آورد. در نهایت با مشخص کردن متریال های موجود در محیط و موقعیت و شدت حریق فرضی، شبیه سازی را اجرا کرد. خروجی های شبیه سازی آتش سوزی عبارتند از نحوه حرکت گستردگی گازهای ناشی از حریق، نحوه گسترش آتش به مرور زمان، وضعیت دمایی نقاط مختلف در هنگام آتش سوزی و ....

                        

به کمک این شبیه سازی ها می توان سناریو های مربوط به تخلیه اضطراری و مقابله با حریق را اجرا نمود و در نواحی بحرانی در شرایط آتش سوزی را شناسایی کرد.

                                           

http://tunnel-ventilation.persianblog.ir